Alliance of Polish Clubs

Historia/Osiagniecia

Na przestrzeni osiemdziesięciu lat, poszczególne kluby przekazały swoim rodzinnym miejscowościom w Polsce duże kwoty przeznaczone na remonty, budowę szkół, ratuszy, remiz strażackich oraz kościołów. Pomoc finansowa jest również udzielana na naprawę dróg, budowę mostów, instalację sieci elektrycznej, telefonicznej, gazowej oraz wodociągowej na terenach wiejskich. Jednakże najważniejszym aspektem działalności Związku jest utrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy imigrantami polskiego pochodzenia mieszkającymi w Chicago a ich rodzinnymi miejscowościami w Polsce. W skład ZKP wchodzi 37 organizacji członkowskich. Siedziba Związku mieści się przy 5835 W. Diversey AvenueChicago IL 60639.

Miejsce spotkań: Obiekt prywatny
Adres: 5835 W. Diversey Avenue, Chicago IL 60639
Źródła dochodu: Składki członkowskie
Datki osobiste: Opłaty za imprezy/usługi

 
Nasza Misja

Zadaniem Związku Klubów Polskich, który zrzesza polskie kluby i organizacje, jest inicjowanie i koordynacja działań mających na celu niesienie pomocy Polakom w kraju oraz Polonii w Chicago. ZKP ceni i pielęgnuje polską kulturę i tradycję poprzez organizowanie obchodów świąt i uroczystości państwowych, takich jak dożynki, Parada Kon stytucji 3-go Maja, Wigilia, czy też wspieranie polonijnych festiwali. Jednym z głównych założeń ZKP jest przekazanie polskiego dziedzictwa przyszłym pokoleniom. ZKP wierzy, że wspierając etniczne imprezy, umacniane są więzi łączące nasze środowisko.