Alliance of Polish Clubs

Nasza Misja

Zadaniem Związku Klubów Polskich, który zrzesza polskie kluby i organizacje, jest inicjowanie i koordynacja działań mających na celu niesienie pomocy Polakom w kraju oraz Polonii w Chicago. ZKP ceni i pielęgnuje polską kulturę i tradycję poprzez organizowanie obchodów świąt i uroczystości państwowych, takich jak dożynki, Parada Kon stytucji 3-go Maja, Wigilia, czy też wspieranie polonijnych festiwali. Jednym z głównych założeń ZKP jest przekazanie polskiego dziedzictwa przyszłym pokoleniom. ZKP wierzy, że wspierając etniczne imprezy, umacniane są więzi łączące nasze środowisko.