Związek Klubów Polskich w USA oferuje jednorazowe usługi, takie jak, porady emigracyjne, sprawy podatkowe, sprawy bezpieczeństwa, paszportowe, porady medyczne, badania lekarskie i inne. Usługi te są prowadzone bezpłatnie przez instytucje stanowe, rządowe, szpitale i lekarzy. Możliwe jest także odpłatne wynajęcie sali w siedzibie ZKP na spotkania.Na początku lat 90-tych przy ZKP powstała sobotnia szkoła języka polskiego im. Wincentego Witosa. Aktualnie szkoła funkcjonuje pod patronatem Jana Kochanowskiego.

Przewodniczącym Komitetu jest prezes ZKP, a w skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich większych organizacji polonijnych. Komitet organizuje największą manifestację Polskości na świecie, Paradę Dnia Konstytucji 3 Maja. Pierwsza parada odbyła się w Wietrznym Mieście w roku 1891, w setną rocznicę powstania Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie, po amerykańskiej, nowożytnej konstytucji. Za organizacje parady od 1991 roku odpowiedzialny jest Związek Klubów Polskich w USA. Komitet Parady organizuje wybory Królowej Parady, a dla zwyciężczyń ufundowane są stypendia na studia. Komitet wybiera marszałka parady oraz hasło i nadaje honorowy tytuł „Friend of Polonia.” Od kilku lat organizowany jest konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży.

Komitet Opieki nad Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńską. Pomnik Katyński, mieszczący się na Cmentarzu Św. Wojciecha w Niles, IL, powstał z inicjatywy ś. p. Wojciecha Seweryna, który zginął pod Smoleńskiem w 2010 roku. Pomnik został wybudowany z funduszy zebranych przez Polonie, a budowie patronował ZKP. Ku czci poległych pod Smoleńskiem powstała Tablica Smoleńska, umieszczona obok Pomnika Katyńskiego. Pod Pomnikiem organizowane są uroczystości patriotyczne, zarówno przez ZKP, jak i inne organizacje polonijne.

  • Zrzeszenie Literatów Polskich im. Św. Jana Pawła II, który istnieje od 2004 roku oraz Teatr Ludowy “Rzepicha” pod kierownictwem Aliny Szymczyk. Teatr przygotowuje programy artystyczne na wszystkie uroczystości patriotyczne i kulturalne ZKP.
  • Chór im. F. Chopina pod dyrekcja Józefa Grządziel. Chór występuje podczas wydarzeń organizowanych przez ZKP.
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Ułanów Polskich w USA im. Tadeusza Kościuszki, którego prezesem jest Andrzej Stopa. Ulani pełnią waty honorowe podczas wszystkich wydarzeń polonijnych.
  • Zespól Pieśni i Tańca „Wawel” pod kierownictwem Krystyny Sanakiewicz, występujący podczas imprez Związkowych prezentując tańce z różnych regionów Polski.